Βραβείο για τη Διεθνή Προβολή της Ελληνικής Ναυτιλίας

Βραβείο για τη Διεθνή Προβολή της Ελληνικής Ναυτιλίας 2016

 

Ο κ. Παναγιώτης Ζαχαριάδης, τεχνικός διευθυντής της Atlantic Bulk Carriers απονέμει το βραβείο στην δρ. Άννα Μπρεδήμα

 

Τα βραβεία «Ευκράντη» που διοργανώνουν κάθε χρόνο τα Ναυτικά Χρονικά, με την αρωγή και τη στήριξη του Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη, απονεμήθηκαν στις 9 Μαϊου 2017, στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη στον Πειραιά.

Το βραβείο για τη διεθνή προβολή της ελληνικής ναυτιλίας απονεμήθηκε στην δρ. Άννα Μπρεδήμα για την προάσπιση και προβολή των συμφερόντων της ελληνικής ναυτιλίας στα διεθνή fora.

«Γνώρισα» τη δρα Α. Μπρεδήμα διαβάζοντας: εξαίρετη επιστήμονας, διεθνούς εμβέλειας, κατέγραψε τα πρώτα βήματα των Ευρωπαϊκών Ναυτιλιακών Πολιτικών τη δεκαετία του 1980 με τρόπο ουσιαστικό και αναλυτικό, προσφέροντας χρησιμότατα εργαλεία για την ανάλυση των αλλαγών στο ρυθμιστικό πλαίσιο και τις επιπτώσεις τους.

Αν και δεν είναι ευρέως γνωστό, σε διεθνές επίπεδο η ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα ναυτιλιακής πολιτικής επηρεάστηκε από τις μελέτες της. Η ελληνόκτητος ναυτιλία υπήρξε όμως πιο τυχερή, καθώς είχε στη συνέχεια την ευτυχία των υπηρεσιών της, μια καταλυτική παράμετρος στην ουσιαστική και διαχρονική παρουσία της σε ευρωπαϊκά και διεθνή fora. Η δρ Μπρεδήμα δεν ήταν απλώς η διευθύντρια του τμήματος διεθνών/ευρωπαϊκών θεμάτων της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Διαθέτοντας εξαιρετική επιστημονική κατάρτιση, συνέβαλε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις, στο πλαίσιο γνωμοδοτήσεων ναυτιλιακού περιεχομένου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), παρενέβη δημιουργικά, ως μέλος των αντίστοιχων συμβουλίων, στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (EMSA) και του European Maritime Law Organisation (EMLO).

Η χώρα μας και η ναυτιλία μας βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή συνδιαμόρφωσης ευρωπαϊκών πολιτικών μέσω της συμμετοχής της στο ΔΣ της European Community Shipowners’ Association (ECSA). Η γνωμοδότηση το 2007 περί Πράσινης Βίβλου για την κοινή ναυτιλιακή πολιτική στην οποία προτάθηκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο η καθιέρωση «Ευρωπαϊκής Ημέρας Ναυτιλίας», και που αργότερα υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποτελεί πλέον θεσμό, είναι ενδεικτική της προσφοράς της: υπηρετώντας και καθιερώνοντας τη ναυτιλία, με γνώση, επιστημονική αρτιότητα, εξαίρετο λόγο, εξωστρέφεια, πάντα με τη δύναμη του επιχειρήματος. Ένα λαμπρό παράδειγμα για όλους.

Θάνος Πάλλης
Καθηγητής, Πανεπιστημίου Αιγαίου

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι:

screenshot